Leerlingen Dalton Voorburg aan de slag met GIS

In het kader van Wereld GIS Dag (20 november 2002) hebben 40 leerlingen van 5 HAVO van het Dalton Voorburg data verzameld voor een GIS van hun gemeente, Voorburg in Zuid-Holland. Dit gebeurde met behulp van medewerkers én professionele software, hardware en technieken van onder andere Fugro-Inpark.


In nauwe samenwerking met Fugro-Inpark, Geometius, ESRI, Eurosense, de gemeente Voorburg en de provincie Zuid-Holland heeft het Dalton Voorburg een programma opgesteld met drie onderdelen. Het programma is bedoeld om de leerlingen inzicht te geven in het gebruik van geografische informatie én om hun informatie te verschaffen in het kader van hun beroepsoriëntatie. Zo gingen de leerlingen mee op pad met een medewerker van Fugro-Inpark voor enkele veldmetingen in de buurt van de school met een GPS-ontvanger. Verder stond in de aula een tachymeter opgesteld waarmee leerlingen plaatsbepalingen van enkele kolommen uitvoerden. Vervolgens konden ze met deze meetgegevens aan de slag om de plaats van andere objecten te bepalen en die te vergelijken met een digitale kaart. Het laatste onderdeel betrof het opzoeken van allerlei gegevens over Voorburg en die verwerken in ArcView. Bronnen daarbij waren voornamelijk de bestanden van CBS op internet en sites als locatienet.nl en goudengids.nl. Leerlingen moesten zowel punten als vlakken invullen. Ze zochten naar uiteenlopende zaken als ‘huisartsen binnen de gemeente’ of ‘criminaliteit uitgesplitst naar wijk’.Het project is een initiatief van de heer Korevaar, docent aardrijkskunde, die al enige jaren probeert aandacht te genereren voor het gebruik van GIS in het voortgezet onderwijs. Anderzijds zijn geodesie-bedrijven zoals Fugro-Inpark
– daartoe gestimuleerd door branchevereniging VNBG – al geruime tijd actief bezig met het promoten van het vakgebied ‘geo-informatie’ onder jongeren, in verband met de afnemende instroom van nieuwe leerlingen. De Wereld GIS Dag bleek een goede manier om de verschillende doelstellingen bij elkaar te brengen.
De Wereld GIS dag is voor het eerst georganiseerd in 1998, op initiatief van The National Geographic Society in de Verenigde Staten. De dag valt elk jaar op de woensdag van Geography Awareness Week. In Nederland is de belangstelling voor deze dag groeiende: waren er in 2001 zes speciale evenementen georganiseerd, dit jaar waren dat er al vijftien. De programma’s varieerden van interne open dagen voor gemeenteambtenaren (Arnhem, Deventer) tot schatzoeken voor basisscholieren (TU Delft). Op de sites gisdag.nl en gisday.com is hierover meer informatie te vinden.