Fugro-Inpark bouwt aan GIS voor Qatar Petroleum

Fugro Middle East brengt samen met Fugro-Inpark een gedeelte van het onshore olie- en gasnetwerk en het 33 kV elektriciteitsnetwerk van de nationale olie- en gasmaatschappij QP (Qatar Petroleum) in kaart. Dit project omvat zowel het inwinnen van data als de bouw van een Geografisch Informatie Systeem (GIS ) voor de presentatie en analyse van de verzamelde gegevens.

 

Fugro-Inpark is verantwoordelijk voor de analyse van gebruikerswensen, de datamodellering, de bouw van de GIS-database en de data import tools. Ook de ontwikkeling van de GIS-applicatie (op basis van ESRI ArcGIS) en het beheer van de software zijn door Fugro-Inpark uitgevoerd. Allereerst is via een analyse van gebruikerswensen bepaald welke objecten ingemeten moesten worden, welke gegevens van deze objecten verzameld moesten worden en welke mogelijkheden het GIS moest bevatten. Dit onderzoek bestond onder andere uit het houden van interviews met potentiële gebruikers van het systeem. Deze gesprekken vonden onder andere plaats binnen de afdelingen Onshore Engineering, Technical Services, Field Support, Maintenance en Quality Assurance van QP.
Het inwinnen van data geschiedt door Fugro Middle East met behulp van differential GPS voor positiebepaling en veldcomputers voor invoer van attribuutgegevens. Na bewerking worden deze gegevens ter controle in de vorm van AutoCAD-bestanden aangeleverd aan QP. Uiteindelijk dienen de data als input voor de GIS-database. Uniek bij dit project is dat het hele traject van informatie-analyse, gegevens-inwinning en software-ontwikkeling volledig door Fugro wordt uitgevoerd. Als het GIS is geïmplementeerd, zullen naar schatting zo’n 200 gebruikers van QP online toegang hebben tot informatie over de ligging en attribuutgegevens van pijpleidingen en het elektriciteitsnetwerk.