Plaatdrukproeven woonwagenlocatie
Den Haag

Bij de aanleg van een woonwagenpark aan de Noordweg in de wijk Wateringse Veld bleken bij de gemeente Den Haag en de toekomstige bewoners twijfels te bestaan over de draagkracht van de bodem. Besloten werd Fugro om een ‘second opinion’ te vragen.

Op de locatie van het toekomstige woonwagenpark zijn voorbelastingen aangebracht in de vorm van een uit zand bestaande overhoogte. Deze voorbelasting heeft een jaar op de locatie gelegen. Na verwijdering ervan is een funderingslaag van granulaat, zand en cementstabilisatie aangebracht. Tot slot
is de locatie bestraat met trottoirtegels en klinkers. Toch bleven twijfels bestaan over de draagkracht van de bodem ter plaatse.

 

Om hierover meer zekerheid te krijgen, heeft Fugro een draagkracht- en zettingsanalyse uit-gevoerd. Daarnaast adviseerde Fugro de resultaten van de analyses te toetsen met behulp van in-situ plaatdrukproeven. Deze proeven dienden de oplegdrukken van de woonwagens na te bootsen. Op vier plaatsen op de locatie werden de proeven verricht met een drukplaat met een doorsnee van 760 mm, belast door 90 kN. Dit resulteerde in indrukkingen van het wegpeil van 1 à 2 mm. Deze resultaten waren gunstiger dan de resultaten van de berekeningen. De vrees voor buitensporige verzakkingen van de woonwagens kon hiermee worden weggenomen.