BACPOLES

‘Preserving cultural heritage by preventing bacterial decay of wood in foundation poles
and archaeological sites’


Onder deze prestigieuze titel is begin 2002 een internationaal project van start gegaan met als voornaamste doelstelling het isoleren en identificeren van de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de aantasting van houten paalfunderingen, in de wandelgangen algemeen bekend als ‘palenpest’. Dezelfde bacteriën zijn ook verantwoordelijk voor de achteruitgang in kwaliteit van archeologisch hout, zoals bijvoorbeeld scheepswrakken.Een andere doelstelling van het project is het vaststellen welke omgevingsfactoren van invloed zijn op de snelheid waarmee de bacteriële aantasting in houten paalfunderingen en archeologisch hout verloopt. Verder zoekt men naar conserverings- of bestrijdingstechnieken waarmee de bacteriële aantasting tot stilstand kan worden gebracht.‘Bacpoles’ loopt tot 2005 en wordt door de Europese Unie gesubsidieerd. SHR Hout Research uit Wageningen is de coördinator van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met vier universiteiten uit Duitsland, Engeland, Zweden en Nederlandse instituten op het gebied van archeologie, houtdatering, houtbiologie en technologie. Fugro Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het verzamelen van houtmonsters uit funderingen en het beschrijven van de locaties. Daarnaast is Fugro partner in het onderzoek, waarbij het bedrijf vooral de praktische kant van de problematiek zal beoordelen. In de eerste achttien maanden van het onderzoek worden op ruim 20 locaties in Nederland, Italië, Zweden, Noorwegen, Engeland en Duitsland houtmonsters uit paalfunderingen of archeologische objecten verzameld. Op deze plaatsen worden ook grond- en grondwatermonsters genomen en diverse metingen verricht om de omgevingsfactoren vast te leggen.

 

Op drie locaties zullen palen worden getrokken om het verloop van de aantasting in de diepte te kunnen beoordelen.Inmiddels zijn vier locatie-onderzoeken naar paalfunderingen geheel afgerond en zijn er twee
in uitvoering. In Nederland zullen dankzij de medewerking van diverse gemeenten en bedrijven onderzoeken worden uitgevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Zaanstad en Dordrecht. De voortgang van het onderzoek kan worden gevolgd op www.bacpoles.nl. Daarnaast is Fugro partner in het onderzoek, waarbij het bedrijf vooral de praktische kant van de problematiek zal beoordelen. In de eerste achttien maanden van het onderzoek worden op ruim 20 locaties in Nederland, Italië, Zweden, Noorwegen, Engeland en Duitsland houtmonsters uit paalfunderingen of archeologische objecten verzameld. Op deze plaatsen worden ook grond- en grondwatermonsters genomen en diverse metingen verricht om de omgevingsfactoren vast te leggen. Op drie locaties zullen palen worden getrokken om het verloop van de aantasting in de diepte te kunnen beoordelen.Inmiddels zijn vier locatie-onderzoeken naar paalfunderingen geheel afgerond en zijn er twee in uitvoering. In Nederland zullen dankzij de medewerking van diverse gemeenten en bedrijven onderzoeken worden uitgevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Zaanstad en Dordrecht. De voortgang van het onderzoek kan worden gevolgd op www.bacpoles.nl.