Eén foto zegt meer dan duizend woorden

Om een nog breder dienstenpakket te kunnen aanbieden, is het nieuwe FLI-MAP-systeem voor laser-altimetrie van Fugro-Inpark uitgebreid met twee digitale hoge-resolutie fotocamera’s die met vaste regelmaat momentopnamen maken van het te vliegen gebied.

De 3D-kaarten en/of databestanden die FLI-MAP oplevert, kunnen zo worden aangevuld met luchtfoto’s in voor- en bovenaanzicht. Hiermee kan Fugro haar opdrachtgevers verschillende nieuwe toepassingen aanbieden, zoals het inventariseren van spoorweg-ameublement, pijpleiding-toebehoren, straatmeubilair, enzovoort. Ook het snel en nauwkeurig karteren van driedimensionale topografie en het opbouwen van beheerregisters behoort tot de mogelijkheden.
Vóórdat de foto’s kunnen worden geïntegreerd in toepassingen worden eerst lensafwijkingen en de kromming van het aardoppervlak aangepast aan de ware afmetingen. Deze ‘ge-orthorectificeerde’ foto’s worden samengevoegd in een fotomozaïek, die een gedetailleerde illustratieve meerwaarde kan bieden in elke GIS- of CAD applicatie.

 

Met het FLI-MAP-systeem kan het beeldmateriaal vaak al enkele dagen na de meetvluchten worden opgeleverd. In vergelijking met traditionele fotogrammetrie hoeven immers geen paspunten meer te worden uitgezet en daarbij is het systeem minder gevoelig voor ongunstige weersomstandigheden. FLI-MAP creëert op deze manier in korte tijd een gedetailleerd overzicht van het gevlogen gebied.
Voor zes Zuid-Hollandse waterschappen is deze mogelijkheid om hoge resolutie fotografie te integreren in hun GIS toepassingen een belangrijke reden om meer dan 1.300 kilometer primaire en secundaire waterkeringen met het FLI-MAP systeem te laten inmeten. In de volgende editie van Fugro Info leest u meer over dit bijzondere project.