Waterleiding Maatschappij Limburg met Fugro de geo-informatiemarkt op

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is vijf jaar geleden begonnen met het digitaliseren van alle gebiedgeoriënteerde informatie binnen haar verzorgingsgebied, bestaande uit 8.250 km leiding en 500.000 huisaansluitingen. De opbouw van deze database is inmiddels grotendeels voltooid.

Een belangrijk onderwerp is nu het tijd- en plaats-onafhankelijk ontsluiten van de geo-data. Hierbij denkt WML niet alleen aan interne gebruikers, maar juist ook aan externe en betalende partijen.

 

Fugro adviseert op het gebied van conversie, geo-ict en projectmanagement, vanwege de jarenlange ervaring op het gebied van ontwerp en engineering en het bijbehorende digitaal inmeten. Van deze expertise wordt gebruikgemaakt om het proces vanaf ontwerp tot en met de ‘as-built situatie’ in het GIS te verbeteren en te versnellen. Voor het koppelen van de bedrijfssystemen (ERP, CRM, GIS, CIS) wordt bij WML gedacht in het beeld van een ‘waterschil’. Per gebruiker of functie wordt een (web)user-interface gemaakt die onafhankelijk is van het systeem waarin de data worden beheerd. De realisatie van deze oplossing is complex, maar tevens een technische uitdaging. Het is inmiddels duidelijk dat de behoefte aan deze oplossing binnen WML nu al groot is.De investeringen in het GIS zijn in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van het interne bedrijfsproces van WML. De data en de applicaties kunnen ook voor externe klanten interessant zijn, bijvoorbeeld voor de brandweer. Bij calamiteiten heeft deze instantie behoefte aan betrouwbare informatie over de infrastructuur. Men wil weten wáár de beschikbare brandkranen liggen en welke capaciteit deze hebben. Ook snel inzicht in de beschikbaarheid van oppervlaktebluswater en in eventuele wegwerkzaamheden in de omgeving is vaak gewenst. Tijdens het controleproces van de brandkranen wil de brandweer de controle- en storingsgegevens kunnen doorgeven aan de WML. Dit alles is nu mogelijk, omdat de WML geo-data via internet vanaf elke locatie geraadpleegd kunnen worden. Bepaalde gegevens kunnen zelfs direct in het GIS worden gemuteerd.Het uitgebreide GIS stelt Waterleiding Maatschappij Limburg ook in staat het beheer van klantspecifieke geo-data voor opdrachtgevers uit te voeren. Hierbij kan men denken aan kleinere gemeenten of instanties die geen eigen GIS-licenties willen of kunnen aanschaffen. Voor de opdrachtgever is het hebben van een pc met internettoegang en een raadpleeglicentie dan voldoende. Kortom, in samenwerking met Fugro kan voormalig nutsbedrijf WML nu als semi-commerciële partij de markt voor geo-informatie gaan betreden.