Alle goeds voor 2004!

 

Het jaar 2003 was moeilijk en tegelijkertijd dynamisch. Zeker de eerste helft van het jaar kenmerkte zich door ingrijpende externe omstandigheden zoals de oorlog in Irak, SARS en een stagnerende economie. In november nam de omvang van de Fugro-groep fors toe door de overname van Thales GeoSolutions. Deze overname betekent een verdere verbreding en verdieping van de dienstverlening die wij onze opdrachtgevers kunnen aanbieden. De acquisitie versterkt de activiteiten op het gebied van offshore survey, positionering en offshore geotechniek. De ontwikkeling van nieuwe technieken blijft een speerpunt van het beleid van Fugro, zoals u van ons gewend bent.
Wij hebben er vertrouwen in dat wij, samen met u, van 2004 een succesvol jaar kunnen maken. Een gezond en voorspoedig 2004 voor u allen, mede namens alle medewerkers van Fugro die afgelopen jaar met veel enthousiasme voor u hebben gewerkt en die ook in de toekomst graag voor u klaarstaan!

Ir. G-J. Kramer
President-Directeur Fugro N.V.