Fugro-Inpark: van data-producent tot probleemoplosser

Op het gebied van geo-informatie is Fugro-Inpark een van de toonaangevende ingenieursbureaus in Nederland. Minder bekend is dat Fugro-Inpark als onderdeel van de Fugro-groep kan gebruikmaken van de wereldwijd beschikbare knowhow en ervaring van alle zustermaatschappijen. Fugro-Inpark richt zich steeds meer op het delen van deze kennis met haar opdrachtgevers.

Marc van Wees, directeur van de divisie Overheid & Bouw, en unitmanager IJsbrand van den Bent geven aan wat dit in de praktijk betekent. Marc: ‘Wij zien een verschuiving in de vraag, van puur het leveren van geografische data naar een bredere ondersteuning op het gebied van geo-informatie en civiele techniek. Wij hebben ervoor gekozen ons minder te richten op markten met een moordende prijsconcurrentie, maar onze meerwaarde te zoeken in het managen van grootschalige projecten en het leveren van specialistische producten en diensten. Dus daar waar onze schaalgrootte als Fugro-organisatie een doorslaggevende rol kan spelen. Dit heeft geleid tot een focus op een aantal aantrekkelijke product/markt-combinaties. Hierdoor krijgt een opdrachtgever bij Fugro-Inpark – gerelateerd aan de prijs – heel veel kennis en mogelijkheden tot z’n beschikking.’

 

IJsbrand: ‘Deze aanpak betekent niet, dat we kleine opdrachten verwaarlozen. Juist die houden ons met beide voeten op de vloer en stellen ons tevens in staat om innovaties in kleine stappen operationeel te krijgen. Wij hebben de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in research & development, in de ontwikkeling van personeel, in
certificering en in onze hard- en software. Als je dat combineert met de wereld aan mogelijkheden die via onze Fugro-zusters ter beschikking staat, kun je zeer efficiënt en dus concurrerend werken en bovendien zeer brede oplossingen aanbieden.’

Marc: ‘Het grote voordeel van de opdrachtgever ligt in het feit dat wij zijn “probleem” tot een “gezamenlijk probleem” maken. Meedenken en meewerken dus, maar dan op alle fronten en vér gaand. Een sleutelwoord is voor ons ook ‘keten-integratie’: niet alleen een afzonderlijke dienst aanbieden, maar kijken hoe je een complete oplossing kunt bieden. Moeten we daarbij bijvoorbeeld gezamenlijk met de opdrachtgever investeren? Geen probleem!’

IJsbrand: ‘Een actueel voorbeeld van wat Marc bedoelt: wij hebben samen met een opdrachtgever een systeem ontwikkeld om sneller automatisch betonnen profielen in tunnels te kunnen aanbrengen. De opdrachtgever levert het “machine-deel”, wij het besturingsdeel – in dit geval met behulp van Total Stations. Tijdens de uitvoering van dit werk maken wij deel uit van het team van onze klant en voelen ons betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het eindproduct. Deze combinatie heeft een slimme oplossing opgeleverd die de opdrachtgever vervolgens ook elders kan inzetten.’

Marc: ‘Waar wij vroeger voornamelijk het product “gegevens” verkochten, zijn wij nu veel meer
probleemoplossers geworden. De inwinning en verwerking van geografische data is daarbij één element waarmee onze mensen oplossingen kunnen vormgeven. Maar zeker niet het enige...’

Voor meer informatie:
M. van Wees, 070 - 317 07 24,
m.vanwees@fugro.nl