Integrale aanpak bij aanleg tramlijn 10

Bij het ontwerp en de aanleg van een nieuwe baan voor tramlijn 10 hanteert het stadsdeel Amsterdam-Centrum een integrale aanpak. De aansturing gebeurt daarbij door één directievoerende partij en één aannemer binnen één gecombineerd bestek. De betrokken diensten en bedrijven leveren een vaktoezichthouder voor de inhoudelijke kwaliteitsbeoordeling. Het gehele project is
de verantwoordelijkheid van de technisch projectmanager van het stadsdeel Amsterdam-Centrum, Gerard van Mourik.

Het grote voordeel van de integrale aanpak is dat afwijkingen in de werkplanning meteen aan te passen zijn, waardoor onnodig tijdverlies wordt voorkomen. Hiermee kan de uitvoeringsduur van een project met zo’n 30% bekort worden. Bovendien treden bij deze aanpak schaalvoordelen op die zich in de praktijk vertalen in lagere prijzen.

In de voorfase van het project had Fugro-Inpark zitting in de werkgroep die de aanleg voorbereidde. In dit kader zijn toen de ondergronden ingemeten en de nieuwe tracés ingetekend.

Gerard van Mourik: ‘Na de onderhandse aanbesteding van de engineering bleek Fugro-Inpark de meest economische aanbieding te hebben gedaan. Sindsdien werkt het bedrijf op verschillende fronten aan dit project. Fugro-Inpark heeft zich intensief beziggehouden met engineering. Zo is het bestaande voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp, is een uitvoerings- en faseringsplan opgesteld en is voor het stadsdeel het RAW-bestek met de bijbehorende werktekeningen vervaardigd. Ook heeft Fugro-Inpark de bestekken van de andere diensten toegevoegd
in het gecombineerde bestek. Verder is de (Europese) aanbesteding van het werk ondersteund en is een directiebegroting opgesteld. Binnen de projectorganisatie vervult Fugro-Inpark een belangrijke rol bij de algehele projectleiding en in de uitvoeringsfase bij het toezicht op het werk. Een groot voordeel bij dit alles is dat Fugro-Inpark als geen ander de weg weet in het Amsterdamse. Dat scheelt regelmatig veel tijd en leidt vaak tot efficiënte oplossingen.’