Fugro-Inpark op weg naar certificering OQS

Eén van de diensten waarop Fugro-Inpark zich toelegt, is quantity survey. Samen met vier andere grote ingenieursbureaus streeft Fugro-Inpark naar certificering als onafhankelijk quantity surveyor of OQS. Vanaf eind 2003 zal Rijkswaterstaat enkele projecten op dit gebied aanbesteden, met als doel de certificering begin 2005 rond te krijgen. Eerder dit jaar werkte Fugro-Inpark al aan een bijzonder OQS-project mee.

De provincie Noord-Holland had Rijkswaterstaat opdracht gegeven het wegdek van de A10 bij de Coentunnel van nieuw asfalt te voorzien. Omdat dit één van de drukste wegen van Nederland is, mocht het verkeer geen hinder van de werkzaamheden ondervinden. Dit betekende dat twee maanden lang zes dagen per week, 24 uur per dag is doorgewerkt, ook door de meetploegen die soms werkweken van 60 uur maakten.

 

Waarom is bij dit project gebruikgemaakt van een OQS, vroegen wij aan Dick Booijen, projectverantwoordelijk quantity surveyor bij de Meetkundige Dienst* van Rijkswaterstaat? Dick: ‘Wij hebben vanwege de omvang van het project gekozen voor uitbesteding van de quantity survey, waarbij met name op de kwaliteit werd gelet. Een team van Fugro-Inpark, Arcadis en SPI bleek met kop en schouders boven de andere aanbieders uit te steken. Een OQS meet alle verrekenbare posten uit een bestek; in dit geval dus met name asfalt (zowel oud als nieuw) en geleiderail, maar ook zaken als zand, belijning en lichtmasten. Het grote voordeel van een OQS is dat je, door de vooraf vastgelegde kwaliteitseisen, voor zowel aannemer als directievoerder bindende hoeveelheden vaststelt. Beiden ontvangen van de OQS twee dagen na de metingen een hoeveelheidstaat en een plot. Daarmee staan meteen de werkelijke kosten vast en kan snel worden afgerekend. Inzet van een OQS brengt in de meetfase misschien hogere kosten met zich mee, maar dat verdien je dubbel en dwars terug doordat je na afloop van een project geen meetploeg op pad hoeft te sturen om alles nog eens dunnetjes over te doen. Dit bleek ook het geval te zijn bij dit project – dat overigens om diverse redenen niet “meetelde” voor de certificering.’

* Sinds 1 oktober is de naam van de Meetkundige Dienst gewijzigd in AGI oftewel Adviesdienst Geo-informatie en ICT.