Fugro ondersteunt bouwteam tijdens ontwerp en herbouw parkeergarage Vrijthof

Vanwege de slechte kwaliteit en staat van onderhoud besloot de Gemeente Maastricht enige tijd geleden tot sloop van een oude parkeergarage onder het Vrijthof in de Limburgse hoofdstad. Met name het feit dat het garagedak te weinig draagkracht had voor evenementen, speelde daarbij een belangrijke rol.

Voor de herbouw van de garage met afmetingen van ca. 65 x 105 m golden strenge randvoorwaarden. Zo diende de herbouw in zeer korte tijd en bínnen de wanden van de voormalige garage gerealiseerd te worden. Uiteraard moesten de omliggende panden en in het bijzonder het monumentale gebouw ‘De Hoofdwacht’ – op ca. 1 m afstand van de bouwput – worden ontzien.

De oorspronkelijke opdracht van Fugro Ingenieursbureau omvatte het uitvoeren van grondonderzoek en advisering met betrekking tot de funderingen. Vervolgens zijn ook adviezen verstrekt over geohydrologische aspecten, de bouwputbegrenzing en controleproeven op ankers. Tijdens de sloop van de voormalige garage voerde Fugro tenslotte onbemande trillingsmetingen uit en werden de door de aannemer uitgevoerde deformatiemetingen van de wanden en het maaiveld beoordeeld.

Het bouwteam bestond uit projectontwikkelbureau 3W en aannemersbedrijf Van Kan Jongen, waarbij Arcadis Bouw en Vastgoed de engineering van constructie en installaties voor haar rekening nam. Fugro heeft binnen het bouwteam een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een goed uitvoerbaar en economisch haalbaar ontwerp van de bouwputbegrenzing. Door het gebrek aan ruimte en tijd moest de bestaande buitenwand van de oude parkeergarage worden gebruikt als bouwputbegrenzing. Deze werkwijze
veroorzaakte enkele belangrijke complicaties. In tegenstelling tot gebruikelijke bouwputbegrenzingen hebben de buitenwanden namelijk een beperkte inbeddingsdiepte. En omdat de noodzakelijke wapening ontbreekt, kunnen ze ook geen grote momenten opnemen. Na intensief overleg is ervoor gekozen de buitenwand op twee niveaus te verankeren met behulp van grondankers. De winst van deze oplossing zat o.a. in het feit dat de ankers reeds geïnstalleerd konden worden in een voorbereidende fase terwijl het Vrijthof nog gewoon in gebruik was. Bovendien leggen deze ankers geen beslag op de schaarse ruimte binnen de bouwput. Door het plaatsen van de grondankers is een groot deel van de horizontale gronddruk als extra verticale belasting op de fundering van de bestaande wanden terechtgekomen. Om deze fundering tijdens ontgravingen in de bouwfase te versterken, moest op een aantal plekken ballast worden geplaatst tegen de onderzijde van de wand. Het project is inmiddels met succes opgeleverd.

Voor meer informatie:
M. Schunk, 0184 - 620 730, m.schunk@fugro.nl