Eureka-prijs 2003 voor Fugro en GeoDelfthof

Op 28 oktober jl. is tijdens de Geotechniekdag de prestigieuze Eureka-prijs voor innovatieve ideeën op het gebied van de geotechniek toegekend aan Fugro en GeoDelft. De prijs werd toegekend aan het gezamenlijke initiatief van Fugro en GeoDelft: ‘het virtuele grondonderzoek’. De tekst van het juryrapport luidde als volgt:

1e prijs: Het virtuele grondonderzoek (Clara Wiegel en Paul van der Weerd)

‘Op een uiterst effectieve wijze wordt bestaande kennis over de ondergrond beschikbaar gesteld en op een zeer gebruikersvriendelijke wijze gepresenteerd en aangeboden. De jury is van mening dat in dit voorstel de mogelijkheden, die internet ons biedt op een uitstekende wijze worden ingezet. Het vroegtijdig betrekken van geotechnische informatie in een project, bijvoorbeeld bij de planvoorbereiding bij het afwegen van mogelijke alternatieven, kan leiden tot een aanzienlijke optimalisatie en, daaraan gekoppeld, tot aanzienlijke besparingen in de uiteindelijke realisatie. De geodatabank maakt het mogelijk al in deze fase globaal te ontwerpen met de kennis van de ondergrond. In korte tijd is deze ontwikkeling van idee omgezet in een praktische toepassing, relevant voor het geheel van de geotechnische sector.’

Voor meer informatie:
www.geodatabank.nl