Integrale Uitbesteding DTB-vervaardiging door Meetkundige DienstVan alle infrastructuur die Rijkswaterstaat beheert
– wegen, rivieren en kanalen –, laat de Meetkundige Dienst een driedimensionaal Digitaal Topografisch Bestand (of DTB) vervaardigen. DTB-bestanden worden door de Adviesdienst voor Geo-informatie en ICT (AGI) – zoals de Meetkundige Dienst tegenwoordig officieel heet – voor vele toepassingen gebruikt als basisbestand.

Het vervaardigen van DTB’s geschiedt door middel van fotogrammetrie, een techniek waarmee Fugro-Inpark door de jaren heen ruime ervaring heeft opgebouwd. In het kader van de Integrale Uitbesteding van de DTB-vervaardiging heeft
Fugro-Inpark nu een pilot-project uitgevoerd voor AGI.
De hoofddoelstelling van deze pilot was het aantoonbaar maken van de kwaliteitsborging van het gehele proces van vervaardiging – van vliegplan tot en met fotogrammetrische kartering. Afgeleide doelen waren het verminderen van controle-werkzaamheden door de opdrachtgever en het korter maken van de doorlooptijd voor DTB-projecten.
Er is begonnen met het opstellen van een Kwaliteitsplan Fotogrammetrie. Dit plan beschrijft de werkprocessen en geeft aan op welke wijze controles worden uitgevoerd.
Controle-rapporten maken uitgevoerde controles aantoonbaar, zodat op een eenduidige wijze wordt vastgesteld of producten aan de kwaliteitseisen voldoen.

 

In het tweede deel van de pilot is een DTB vervaardigd gebaseerd op de randvoorwaarden uit de Integrale Uitbesteding en het Kwaliteitsplan Fotogrammetrie. De uitvoering vond plaats bij een gedeelte van Rijksweg 99 in de kop van Noord-Holland. De jarenlange ervaring van Fugro-Inpark op het gebied van fotogrammetrische kartering is hierbij gecombineerd met luchtfotografie, scanning en triangulatie. Op onderdelen werd samengewerkt met Aerodata International Surveys.

Voor Fugro-Inpark gaat de Integrale Uitbesteding voor de voormalige Meetkundige Dienst nog een stapje verder: Fugro-Inpark verzorgt samen met Logica CMG de invoer van beheergegevens in KernGIS, een applicatie voor beheer en onderhoud van verhardingen, groen en objecten, gebaseerd op het DTB.

Voor meer informatie:
P. van Gelder, 070 - 317 07 49, p.vangelder@fugro-inpark.nl